Kleine ondernemersregeling omzetbelasting

Hoe werkt de kleine ondernemersregeling (KOR) voor de omzetbelasting?

Als je minder dan 1.883 euro hoeft te betalen aan omzetbelasting, dan kun je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een gedeeltelijke of gehele vrijstelling voor de omzetbelasting. Om in aanmerking voor deze vrijstelling te komen moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. je hebt een in Nederland gevestigde eenmanszaak of je hebt een aandeel in een samenwerkingsverband zoals een maatschap of vennootschap onder firma
 2. je hoeft na aftrek van de voorbelasting in een kalenderjaar minder dan 1.883 euro aan omzetbelasting betalen
 3. je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de omzetbelasting

Hoe werkt de kleine ondernemersregeling in de praktijk?

De vermindering volgens de kleine ondernemersregeling voor de btw kan via de volgende formule worden berekend: 2,5 x (1.883 – het in een kalenderjaar af te dragen bedrag aan omzetbelasting voor de toepassing van de kleine ondernemersregeling)

Hieronder een praktijkvoorbeeld hoe je de kleine ondernemersregeling kunt berekenen.

Casus 1: een ondernemer/eenmanszaak heeft in een kalenderjaar een belaste omzet behaald van 50.000 euro exclusief omzetbelasting. Van deze omzet was 30.000 euro belast tegen het normale tarief van 21% en 20.000 euro belast tegen het verlaagde tarief van 6%. De totaal af te dragen omzetbelasting over de behaalde omzet, bedraagt in dit geval (21% van 30.000 = 6.300 euro + 6% van 20.000 = 1.200 euro) 7.500 euro. De aftrekbare voorbelasting bedraagt voor deze ondernemer 6.000 euro, waardoor het bedrag dat afgedragen dient te worden in dit kalenderjaar voor de toepassing van de kleine ondernemersregeling uitkomt op (7.500 euro – 6.000 euro) 1.500 euro.

De vermindering die mag worden toegepast bij de aangifte omzetbelasting bedraagt dan: 2,5 x (1.883 – 1.500) = 958 euro, waardoor na toepassing van de vermindering voor de kleine ondernemersregeling nog een bedrag van (1.500 euro – 958 euro) 542 euro hoeft te worden afgedragen.

Tips voor kleine ondernemersregeling

Het kan aardig interessant zijn om te berekenen voor het einde van het kalenderjaar of je in de buurt van de vrijstelling komt. Mocht dit het geval zijn, dan kun je op de volgende manier zorgen dat je optimaal gebruik maakt van deze regeling:

Verschuif je facturen

Mocht je net niet onder de vrijstelling vallen dan zou je er voor kunnen kiezen om niet nog net in december je factuur te versturen, maar deze door te schuiven naar januari van het volgende jaar. Of als je nog wel veel “ruimte” hebt in het huidige jaar. Zorg dan dat wel je facturen nog verstuurd in december, zodat de omzetbelasting van je facturen volledig onder de vrijstelling vallen.

Doe snel nog een investering of stel hem juist nog even uit!

Door nog een investering te doen of kosten te maken in een bepaald jaar waar voldoende omzetbelasting op zit, kun je net onder de vrijstelling vallen. Dus als je toch al van plan was een bepaalde uitgave te doen, dan kan het om deze reden interessant zijn om deze nog net voor het einde van het jaar te doen. Of als je bij lange na niet onder de vrijstelling gaat vallen en er bestaat voor het komende jaar wel een reële kans dat je de vrijstelling kunt benutten. Stel de investering dan even uit voor het nieuwe jaar.

Aandachtspunten!

Ben je landbouwer, veehouder, tuin- of bosbouwer, verhuurde je onroerend goed of heb je te maken met btw verlegd dan gelden er specifieke regels.

Var afgeschaft! En nu?

Van Var naar Modelovereenkomst

Al tijden werd er overgesproken. De Var zou worden afgeschaft en er zou nieuwe wetgeving komen om zekerheid te verkrijgen over de (werk)verhouding tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Is er sprake van een dienstbetrekking, dan is de opdrachtgever verplicht om loonheffingen in te houden. Doet de opdrachtgever/werkgever dit niet, dan bestaat het risico dat de belastingdienst alsnog de loonheffing gaat naheffen. Wilt u als opdrachtgever “zekerheid” of er niet sprake is van een dienstbetrekking nu de VAR is afgeschaft dan kun je gebruikmaken van één van de goedgekeurde modelovereenkomsten van de belastingdienst.

Een veel gemaakte fout is:

“Mijn opdrachtnemer is niet bij mij in loondienst, want hij heeft een btw nummer, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en stuurt een factuur die aan de eisen voldoet van de belastingdienst”

Dit zegt vrijwel niets of er sprake is van een dienstbetrekking of niet. Een echte dienstbetrekking heeft de volgende kenmerken:

 • De werknemer heeft zich verplicht om persoonlijk voor de werkgever te werken
 • De werkgever is verplicht om de werknemer voor het werk loon te betalen.
 • Tussen de werknemer en de werkgever bestaat een gezagsverhouding.

Belangrijk: de gezagsverhouding

Er is een gezagsverhouding als u als opdrachtgever het recht hebt om opdrachten en aanwijzingen te geven voor het werk dat moet worden gedaan, of voor bijvoorbeeld werktijden, productie-eisen of omgang met klanten. De werknemer moet zich aan uw opdrachten en aanwijzingen houden. U kunt het geven van opdrachten en aanwijzingen ook overlaten aan een ander, bijvoorbeeld aan degene bij wie de werknemer eigenlijk werkt (bijvoorbeeld als u uw werknemer uitzendt of detacheert).

Er kan ook sprake zijn van een gezagsverhouding als u nauwelijks opdrachten en aanwijzingen geeft. Bijvoorbeeld als het om eenvoudig werk gaat of als de werknemer specifieke vaardigheden heeft. Zelfs als u helemaal geen opdrachten en aanwijzingen geeft, kan er sprake zijn van een gezagsverhouding. Bijvoorbeeld als u toezicht houdt op de werkzaamheden, het werk controleert of klachten over het werk behandelt.

 

 

VAR voor 2014 en 2015 langer geldig

Hebt u een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor 2014 of 2015? In de loop van 2016 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. Daarom gaat een aantal zaken anders. U krijgt hierover binnenkort een brief van de belastingdienst.

VAR's voor 2014 en 2015 blijven ook in 2016 geldig. Totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat. De streefdatum hiervoor is 1 april 2016. U kunt de VAR voor 2014 of 2015 dus ook in 2016 blijven gebruiken, zolang u hetzelfde werk onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden blijft doen.

Wanneer wel een nieuwe VAR aanvragen

Gaat u in 2015 of 2016 werken onder andere omstandigheden of voorwaarden? Of gaat u andere werkzaamheden uitvoeren dan de huidige werkzaamheden? Of u hebt nog geen VAR, maar u hebt er wel een nodig? Dan vraagt u hiervoor een nieuwe VAR aan. Deze VAR is geldig tot de nieuwe wet- en regelgeving ingaat. Als u twijfelt of u een nieuwe VAR moet aanvragen, gebruik dan het hulpmiddel Wel of geen VAR aanvragen.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Kijk dan op www.belastingdienst.nl/var. U vindt daar ook antwoorden op veelgestelde vragen.

Bron: www.belastingdienst.nl

Opgaaf ICP per maand

Vanaf 1 januari 2016: opgaaf ICP per maand bij meer dan € 50.000 aan intracommunautaire leveringen in een kwartaal

Overschrijdt u in een kwartaal met uw intracommunautaire leveringen het bedrag van € 50.000? Dan moet u vanaf 1 januari 2016 maandelijks opgaaf ICP doen.

De Europese Commissie heeft Nederland erop gewezen dat EU-regelgeving vereist dat zij ondernemers die in een kwartaal voor meer dan € 50.000 aan goederen leveren aan ondernemers in andere EU-landen, voortaan maandelijks een opgaaf ICP moet laten indienen. De staatssecretaris van Financiën heeft besloten dat deze verplichting vanaf 1 januari 2016 ingaat. Nederland hanteerde tot nu toe een grens van € 100.000 per kwartaal.

De gewijzigde regelgeving is gepubliceerd in de Staatscourant van 20 oktober 2015. Meer informatie over de tijdvakken van de opgaaf ICP vindt u op onze internetsite bij Tijdvak opgaaf ICP.

bron: www.belastingdienst

VAR voor 2014 langer geldig

Hebt u een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor 2014? In de loop van 2015 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. Daarom gaat een aantal zaken dit jaar anders. U krijgt hierover binnenkort een brief van de belastingdienst.

VAR’s voor 2014 blijven ook in 2015 geldig. Totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat. U kunt de VAR voor 2014 dus ook in 2015 blijven gebruiken, zolang u hetzelfde werk onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden blijft doen.

Zodra de nieuwe wet- en regelgeving bekend is, informeren wij u daarover via onze internetsite. Wij informeren u ook wanneer de VAR voor 2014 niet langer geldig is en wat u verder moet doen.

Wanneer wel een nieuwe VAR aanvragen

Gaat u dit jaar of in 2015 werken onder andere omstandigheden of voorwaarden? Of gaat u andere werkzaamheden uitvoeren dan de huidige werkzaamheden? Dan vraagt u hiervoor gewoon een VAR voor 2014 of voor 2015 aan. Een VAR voor 2014 kunt u heel 2014 aanvragen. Een VAR voor 2015 kunt vanaf 1 september 2014 en in heel 2015 aanvragen.

Winstbox in de inkomstenbelasting gaat niet door

Wat zou er veranderen?

Er zou een nieuwe 4e winstbox in de inkomstenbelasting komen. Deze winstbox kwam naast de 3 bestaande boxen. Winst uit onderneming voor de inkomstenbelasting zou belast worden in een aparte box en niet meer in box 1 (inkomen uit werk en woning). De volgende fiscale regelingen zouden vervallen en opgaan in een lagere tariefstructuur in de winstbox:

Urencriterium

Het urencriterium zou eveneens vervallen.

Voor wie?

Ondernemers die aangifte inkomstenbelasting doen.

bron: http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/wetswijziging/invoering-winstbox

Inhuren zzp’ers en VAR verklaring

Stel u heeft als ondernemer een klus die u wilt uitbesteden, dan kunt u natuurlijk een (extra) werknemer in dienst nemen, maar in veel gevallen gaat het om een tijdelijke klus en is het makkelijker om de klus uit te besteden aan een ZZP’er. Als u als ondernemer werk uit wilt besteden, zorg dan altijd dat u een juiste VAR verklaring in uw dossier heeft. Indien u dit niet regelt en de belastingdienst stelt dat er sprake is van een dienstbetrekking dan kunt u loonbelasting verschuldigd zijn. Er zijn eigenlijk twee soorten VAR Verklaringen die u als opdrachtgever vrijwaren voor de inhouding van loonheffing op de vergoedingen die u verstrekt aan de opdrachtnemer (ZZP’er), zijnde:

 • VAR Winst uit onderneming (WUO);
 • VAR Directeur Groot Aandeelhouder (DGA).

Indien u één van deze VAR verklaringen en een geldig kopie van de ID-bewijs van de ZZP’er in uw dossier heeft dan mag u er als opdrachtgever vanuit gaan dat de opdrachtnemer daadwerkelijk ondernemer is en hoeft u geen loonheffingen in te houden op de vergoeding voor de werkzaamheden. Let er wel op dat:

 • De werkzaamheden die op de VAR verklaring staan, overeenkomen met de werkzaamheden die u aan de ZZP’er uitbesteedt;
 • De VAR op naam staat van degene waaraan u de opdracht uitbesteedt. Dit kunt u doen door tezamen met de kopie van het ID-bewijs de identiteit van de opdrachtnemer vast te stellen;
 • De VAR verklaring betrekking heeft op de periode dat de opdracht ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd (een VAR is één jaar geldig);
 • De VAR geldig is. Als u twijfelt aan de echtheid van de VAR, kunt u de echtheid telefonisch controleren bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR: (088) 151 10 00.

Heeft u vragen over het inhuren van een ZZP’er of bent u zelf ZZP’er en heeft u vragen over de VAR verklaring dan kunt u contact opnemen met ons.

Verblijfskosten eigen rijders

Verblijfskosten eigen rijders
Transportondernemers die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen gebruikmaken van de regeling voor aftrek van verblijfskosten. Zij mogen dan per gereden dag een vast bedrag aan verblijfskosten aftrekken. Welk bedrag dit is, ziet u in de tabel op deze pagina.

Aan deze regeling zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • De rit moet langer duren dan 24 uur.
 • De verste bestemming mag niet in Nederland liggen. Er is geen maximum afstand.
 • De regeling geldt voor alle meerdaagse ritten in dat jaar.
 • U moet het aantal gereden dagen kunnen aantonen met bijvoorbeeld tachograafschijven, facturen en rittenstaten.
 • De vertrek- en terugkomstdag tellen elk mee voor een halve dag.

U moet elk jaar opnieuw bekijken of u deze regeling wilt gebruiken. Als u gebruikmaakt van de regeling, hoeft u geen bewijsstukken van de verblijfskosten te bewaren.

De regeling geldt ook voor internationale ritten die starten op 50 kilometer van de woonplaats van de transportondernemer, ook als deze korter duren dan 24 uur. Hierbij gelden de volgende 2 voorwaarden:

 • Deze ritten vinden plaats op aaneengesloten dagen (eventueel met ritten waarbij men meer dagen aaneengesloten in het buitenland verblijft).
 • Het traject van elke rit bevindt zich geheel buiten een afstand van 50 km van het woonadres van de transportondernemer.

Het vaste bedrag aan verblijfskosten per gereden dag voor transportondernemers is:

Jaar Bedrag Besluitnummer
2010 € 31 CPP 2007/520M
2011 € 32 BLKB 2011/556M
2012 € 32,50 BLKB 2011/556M
2013 € 33,50 BLKB 2011/556M
2014 € 34 BLKB 2011/556M

Werkelijke verblijfskosten aftrekken
U kunt er ook voor kiezen om de werkelijke verblijfskosten af te trekken. U moet dan wel aannemelijk kunnen maken dat uw werkelijke verblijfskosten in het betreffende jaar hoger zijn dan het vaste bedrag per gereden dag. Bewijsstukken van de verblijfskosten moet u dus bewaren.

Aftrekbeperking
Voor aftrek van verblijfskosten voor eigen rijders geldt een wettelijke aftrekbeperking.

Heeft u vragen over de verblijfskosten voor eigen rijders dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons.

bron www.belastingdienst.nl

Valse e-mails belastingdienst in omloop

De belastingdienst waarschuwt voor valse e-mails. Deze e-mails hebben als afzender noreply@Belastingdienst.nl of info@taxi.nl. Open de e-mails niet, maar verwijder deze meteen.

De Belastingdienst gebruikt in bepaalde gevallen e-mail. Maar in een e-mail vraagt de de belastingdienst nooit om persoonlijke gegevens. Krijgt u een e-mail waarin dat toch gebeurt, dan is er sprake van phishing.

De valse e-mail van noreply@Belastingdienst.nl bevat de volgende tekst:

U heeft een nieuwbericht in uw Berichtenbox.
Klik hier om deze te lezen.
Notificatieberichten bevatten met het oog op uw privacy geen informatie over de inhoud van het bericht.
Met vriendelijke groet,

Belastingdienst

De valse e-mail van info@taxi.nl bevat de volgende tekst:

Geachte heer/mevrouw,

Om uw aangiften nog sneller en gemakkelijker te maken,
adviseren wij u om het onderstaande digitale aangifteformulier in te vullen.
Klik op de link om direct naar het aangifteformulier te gaan:
Met vriendelijke groet,

Belastingdienst/Centrale Administratie

Sinds 1 januari 2014 geen Aangiftebrief omzetbelasting meer

Sinds 1 januari 2014 stuurt de belastingdienst u geen aangiftebrief omzetbelasting met acceptgiro meer.

U moet voortaan zelf in de gaten houden dat u op tijd uw aangifte doet. Als u moet betalen, moet u ook in de gaten houden dat u op tijd betaalt. Wanneer uw aangifte en betaling binnen moeten zijn, kunt u zien in het beveiligde gedeelte de internetsite van de belastingdienst. Op het tabblad ‘Betalingskenmerk’ vindt u het betalingskenmerk en ons bankrekeningnummer. Voor het betalingskenmerk kunt u ook de zoekhulp betalingskenmerk gebruiken.

Overzicht belangrijke gegevens

Om de overgang voor u makkelijker te maken, krijgt u in januari 2014 nog eenmalig een overzicht met daarin:

 • de aangiftetijdvakken waarover u aangifte moet doen
 • de uiterste inlever- en betaaldatums van de aangifte en betaling
 • de betalingskenmerken

Als uw aangiftetijdvak wijzigt, krijgt u geen nieuw overzicht.

Herinnering per e-mail 

Wilt u per e-mail een bericht ontvangen om u eraan te herinneren dat u aangifte moet doen? Ga dan naar het beveiligde gedeelte van onze internetsite. Geef bij uw gebruikersinstellingen uw e-mailadres op en vink aan dat u een e-mailbericht wilt ontvangen. U krijgt dan van de belastingdienst een e-mail als er een nieuwe aangifte voor u klaar staat.