Inhuren zzp’ers en VAR verklaring

Stel u heeft als ondernemer een klus die u wilt uitbesteden, dan kunt u natuurlijk een (extra) werknemer in dienst nemen, maar in veel gevallen gaat het om een tijdelijke klus en is het makkelijker om de klus uit te besteden aan een ZZP’er. Als u als ondernemer werk uit wilt besteden, zorg dan altijd dat u een juiste VAR verklaring in uw dossier heeft. Indien u dit niet regelt en de belastingdienst stelt dat er sprake is van een dienstbetrekking dan kunt u loonbelasting verschuldigd zijn. Er zijn eigenlijk twee soorten VAR Verklaringen die u als opdrachtgever vrijwaren voor de inhouding van loonheffing op de vergoedingen die u verstrekt aan de opdrachtnemer (ZZP’er), zijnde:

  • VAR Winst uit onderneming (WUO);
  • VAR Directeur Groot Aandeelhouder (DGA).

Indien u één van deze VAR verklaringen en een geldig kopie van de ID-bewijs van de ZZP’er in uw dossier heeft dan mag u er als opdrachtgever vanuit gaan dat de opdrachtnemer daadwerkelijk ondernemer is en hoeft u geen loonheffingen in te houden op de vergoeding voor de werkzaamheden. Let er wel op dat:

  • De werkzaamheden die op de VAR verklaring staan, overeenkomen met de werkzaamheden die u aan de ZZP’er uitbesteedt;
  • De VAR op naam staat van degene waaraan u de opdracht uitbesteedt. Dit kunt u doen door tezamen met de kopie van het ID-bewijs de identiteit van de opdrachtnemer vast te stellen;
  • De VAR verklaring betrekking heeft op de periode dat de opdracht ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd (een VAR is één jaar geldig);
  • De VAR geldig is. Als u twijfelt aan de echtheid van de VAR, kunt u de echtheid telefonisch controleren bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR: (088) 151 10 00.

Heeft u vragen over het inhuren van een ZZP’er of bent u zelf ZZP’er en heeft u vragen over de VAR verklaring dan kunt u contact opnemen met ons.