Var afgeschaft! En nu?

Van Var naar Modelovereenkomst

Al tijden werd er overgesproken. De Var zou worden afgeschaft en er zou nieuwe wetgeving komen om zekerheid te verkrijgen over de (werk)verhouding tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Is er sprake van een dienstbetrekking, dan is de opdrachtgever verplicht om loonheffingen in te houden. Doet de opdrachtgever/werkgever dit niet, dan bestaat het risico dat de belastingdienst alsnog de loonheffing gaat naheffen. Wilt u als opdrachtgever “zekerheid” of er niet sprake is van een dienstbetrekking nu de VAR is afgeschaft dan kun je gebruikmaken van één van de goedgekeurde modelovereenkomsten van de belastingdienst.

Een veel gemaakte fout is:

“Mijn opdrachtnemer is niet bij mij in loondienst, want hij heeft een btw nummer, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en stuurt een factuur die aan de eisen voldoet van de belastingdienst”

Dit zegt vrijwel niets of er sprake is van een dienstbetrekking of niet. Een echte dienstbetrekking heeft de volgende kenmerken:

  • De werknemer heeft zich verplicht om persoonlijk voor de werkgever te werken
  • De werkgever is verplicht om de werknemer voor het werk loon te betalen.
  • Tussen de werknemer en de werkgever bestaat een gezagsverhouding.

Belangrijk: de gezagsverhouding

Er is een gezagsverhouding als u als opdrachtgever het recht hebt om opdrachten en aanwijzingen te geven voor het werk dat moet worden gedaan, of voor bijvoorbeeld werktijden, productie-eisen of omgang met klanten. De werknemer moet zich aan uw opdrachten en aanwijzingen houden. U kunt het geven van opdrachten en aanwijzingen ook overlaten aan een ander, bijvoorbeeld aan degene bij wie de werknemer eigenlijk werkt (bijvoorbeeld als u uw werknemer uitzendt of detacheert).

Er kan ook sprake zijn van een gezagsverhouding als u nauwelijks opdrachten en aanwijzingen geeft. Bijvoorbeeld als het om eenvoudig werk gaat of als de werknemer specifieke vaardigheden heeft. Zelfs als u helemaal geen opdrachten en aanwijzingen geeft, kan er sprake zijn van een gezagsverhouding. Bijvoorbeeld als u toezicht houdt op de werkzaamheden, het werk controleert of klachten over het werk behandelt.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *