Winstbox in de inkomstenbelasting gaat niet door

Wat zou er veranderen?

Er zou een nieuwe 4e winstbox in de inkomstenbelasting komen. Deze winstbox kwam naast de 3 bestaande boxen. Winst uit onderneming voor de inkomstenbelasting zou belast worden in een aparte box en niet meer in box 1 (inkomen uit werk en woning). De volgende fiscale regelingen zouden vervallen en opgaan in een lagere tariefstructuur in de winstbox:

Urencriterium

Het urencriterium zou eveneens vervallen.

Voor wie?

Ondernemers die aangifte inkomstenbelasting doen.

bron: http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/wetswijziging/invoering-winstbox