Kleine ondernemersregeling omzetbelasting

Hoe werkt de kleine ondernemersregeling (KOR) voor de omzetbelasting?

Als je minder dan 1.883 euro hoeft te betalen aan omzetbelasting, dan kun je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een gedeeltelijke of gehele vrijstelling voor de omzetbelasting. Om in aanmerking voor deze vrijstelling te komen moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. je hebt een in Nederland gevestigde eenmanszaak of je hebt een aandeel in een samenwerkingsverband zoals een maatschap of vennootschap onder firma
  2. je hoeft na aftrek van de voorbelasting in een kalenderjaar minder dan 1.883 euro aan omzetbelasting betalen
  3. je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de omzetbelasting

Hoe werkt de kleine ondernemersregeling in de praktijk?

De vermindering volgens de kleine ondernemersregeling voor de btw kan via de volgende formule worden berekend: 2,5 x (1.883 – het in een kalenderjaar af te dragen bedrag aan omzetbelasting voor de toepassing van de kleine ondernemersregeling)

Hieronder een praktijkvoorbeeld hoe je de kleine ondernemersregeling kunt berekenen.

Casus 1: een ondernemer/eenmanszaak heeft in een kalenderjaar een belaste omzet behaald van 50.000 euro exclusief omzetbelasting. Van deze omzet was 30.000 euro belast tegen het normale tarief van 21% en 20.000 euro belast tegen het verlaagde tarief van 6%. De totaal af te dragen omzetbelasting over de behaalde omzet, bedraagt in dit geval (21% van 30.000 = 6.300 euro + 6% van 20.000 = 1.200 euro) 7.500 euro. De aftrekbare voorbelasting bedraagt voor deze ondernemer 6.000 euro, waardoor het bedrag dat afgedragen dient te worden in dit kalenderjaar voor de toepassing van de kleine ondernemersregeling uitkomt op (7.500 euro – 6.000 euro) 1.500 euro.

De vermindering die mag worden toegepast bij de aangifte omzetbelasting bedraagt dan: 2,5 x (1.883 – 1.500) = 958 euro, waardoor na toepassing van de vermindering voor de kleine ondernemersregeling nog een bedrag van (1.500 euro – 958 euro) 542 euro hoeft te worden afgedragen.

Tips voor kleine ondernemersregeling

Het kan aardig interessant zijn om te berekenen voor het einde van het kalenderjaar of je in de buurt van de vrijstelling komt. Mocht dit het geval zijn, dan kun je op de volgende manier zorgen dat je optimaal gebruik maakt van deze regeling:

Verschuif je facturen

Mocht je net niet onder de vrijstelling vallen dan zou je er voor kunnen kiezen om niet nog net in december je factuur te versturen, maar deze door te schuiven naar januari van het volgende jaar. Of als je nog wel veel “ruimte” hebt in het huidige jaar. Zorg dan dat wel je facturen nog verstuurd in december, zodat de omzetbelasting van je facturen volledig onder de vrijstelling vallen.

Doe snel nog een investering of stel hem juist nog even uit!

Door nog een investering te doen of kosten te maken in een bepaald jaar waar voldoende omzetbelasting op zit, kun je net onder de vrijstelling vallen. Dus als je toch al van plan was een bepaalde uitgave te doen, dan kan het om deze reden interessant zijn om deze nog net voor het einde van het jaar te doen. Of als je bij lange na niet onder de vrijstelling gaat vallen en er bestaat voor het komende jaar wel een reƫle kans dat je de vrijstelling kunt benutten. Stel de investering dan even uit voor het nieuwe jaar.

Aandachtspunten!

Ben je landbouwer, veehouder, tuin- of bosbouwer, verhuurde je onroerend goed of heb je te maken met btw verlegd dan gelden er specifieke regels.