Var afgeschaft! En nu?

Van Var naar Modelovereenkomst

Al tijden werd er overgesproken. De Var zou worden afgeschaft en er zou nieuwe wetgeving komen om zekerheid te verkrijgen over de (werk)verhouding tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Is er sprake van een dienstbetrekking, dan is de opdrachtgever verplicht om loonheffingen in te houden. Doet de opdrachtgever/werkgever dit niet, dan bestaat het risico dat de belastingdienst alsnog de loonheffing gaat naheffen. Wilt u als opdrachtgever “zekerheid” of er niet sprake is van een dienstbetrekking nu de VAR is afgeschaft dan kun je gebruikmaken van één van de goedgekeurde modelovereenkomsten van de belastingdienst.

Een veel gemaakte fout is:

“Mijn opdrachtnemer is niet bij mij in loondienst, want hij heeft een btw nummer, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en stuurt een factuur die aan de eisen voldoet van de belastingdienst”

Dit zegt vrijwel niets of er sprake is van een dienstbetrekking of niet. Een echte dienstbetrekking heeft de volgende kenmerken:

  • De werknemer heeft zich verplicht om persoonlijk voor de werkgever te werken
  • De werkgever is verplicht om de werknemer voor het werk loon te betalen.
  • Tussen de werknemer en de werkgever bestaat een gezagsverhouding.

Belangrijk: de gezagsverhouding

Er is een gezagsverhouding als u als opdrachtgever het recht hebt om opdrachten en aanwijzingen te geven voor het werk dat moet worden gedaan, of voor bijvoorbeeld werktijden, productie-eisen of omgang met klanten. De werknemer moet zich aan uw opdrachten en aanwijzingen houden. U kunt het geven van opdrachten en aanwijzingen ook overlaten aan een ander, bijvoorbeeld aan degene bij wie de werknemer eigenlijk werkt (bijvoorbeeld als u uw werknemer uitzendt of detacheert).

Er kan ook sprake zijn van een gezagsverhouding als u nauwelijks opdrachten en aanwijzingen geeft. Bijvoorbeeld als het om eenvoudig werk gaat of als de werknemer specifieke vaardigheden heeft. Zelfs als u helemaal geen opdrachten en aanwijzingen geeft, kan er sprake zijn van een gezagsverhouding. Bijvoorbeeld als u toezicht houdt op de werkzaamheden, het werk controleert of klachten over het werk behandelt.

 

 

VAR voor 2014 en 2015 langer geldig

Hebt u een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor 2014 of 2015? In de loop van 2016 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. Daarom gaat een aantal zaken anders. U krijgt hierover binnenkort een brief van de belastingdienst.

VAR's voor 2014 en 2015 blijven ook in 2016 geldig. Totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat. De streefdatum hiervoor is 1 april 2016. U kunt de VAR voor 2014 of 2015 dus ook in 2016 blijven gebruiken, zolang u hetzelfde werk onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden blijft doen.

Wanneer wel een nieuwe VAR aanvragen

Gaat u in 2015 of 2016 werken onder andere omstandigheden of voorwaarden? Of gaat u andere werkzaamheden uitvoeren dan de huidige werkzaamheden? Of u hebt nog geen VAR, maar u hebt er wel een nodig? Dan vraagt u hiervoor een nieuwe VAR aan. Deze VAR is geldig tot de nieuwe wet- en regelgeving ingaat. Als u twijfelt of u een nieuwe VAR moet aanvragen, gebruik dan het hulpmiddel Wel of geen VAR aanvragen.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Kijk dan op www.belastingdienst.nl/var. U vindt daar ook antwoorden op veelgestelde vragen.

Bron: www.belastingdienst.nl

Opgaaf ICP per maand

Vanaf 1 januari 2016: opgaaf ICP per maand bij meer dan € 50.000 aan intracommunautaire leveringen in een kwartaal

Overschrijdt u in een kwartaal met uw intracommunautaire leveringen het bedrag van € 50.000? Dan moet u vanaf 1 januari 2016 maandelijks opgaaf ICP doen.

De Europese Commissie heeft Nederland erop gewezen dat EU-regelgeving vereist dat zij ondernemers die in een kwartaal voor meer dan € 50.000 aan goederen leveren aan ondernemers in andere EU-landen, voortaan maandelijks een opgaaf ICP moet laten indienen. De staatssecretaris van Financiën heeft besloten dat deze verplichting vanaf 1 januari 2016 ingaat. Nederland hanteerde tot nu toe een grens van € 100.000 per kwartaal.

De gewijzigde regelgeving is gepubliceerd in de Staatscourant van 20 oktober 2015. Meer informatie over de tijdvakken van de opgaaf ICP vindt u op onze internetsite bij Tijdvak opgaaf ICP.

bron: www.belastingdienst

Valse e-mails belastingdienst in omloop

De belastingdienst waarschuwt voor valse e-mails. Deze e-mails hebben als afzender noreply@Belastingdienst.nl of info@taxi.nl. Open de e-mails niet, maar verwijder deze meteen.

De Belastingdienst gebruikt in bepaalde gevallen e-mail. Maar in een e-mail vraagt de de belastingdienst nooit om persoonlijke gegevens. Krijgt u een e-mail waarin dat toch gebeurt, dan is er sprake van phishing.

De valse e-mail van noreply@Belastingdienst.nl bevat de volgende tekst:

U heeft een nieuwbericht in uw Berichtenbox.
Klik hier om deze te lezen.
Notificatieberichten bevatten met het oog op uw privacy geen informatie over de inhoud van het bericht.
Met vriendelijke groet,

Belastingdienst

De valse e-mail van info@taxi.nl bevat de volgende tekst:

Geachte heer/mevrouw,

Om uw aangiften nog sneller en gemakkelijker te maken,
adviseren wij u om het onderstaande digitale aangifteformulier in te vullen.
Klik op de link om direct naar het aangifteformulier te gaan:
Met vriendelijke groet,

Belastingdienst/Centrale Administratie

Sinds 1 januari 2014 geen Aangiftebrief omzetbelasting meer

Sinds 1 januari 2014 stuurt de belastingdienst u geen aangiftebrief omzetbelasting met acceptgiro meer.

U moet voortaan zelf in de gaten houden dat u op tijd uw aangifte doet. Als u moet betalen, moet u ook in de gaten houden dat u op tijd betaalt. Wanneer uw aangifte en betaling binnen moeten zijn, kunt u zien in het beveiligde gedeelte de internetsite van de belastingdienst. Op het tabblad ‘Betalingskenmerk’ vindt u het betalingskenmerk en ons bankrekeningnummer. Voor het betalingskenmerk kunt u ook de zoekhulp betalingskenmerk gebruiken.

Overzicht belangrijke gegevens

Om de overgang voor u makkelijker te maken, krijgt u in januari 2014 nog eenmalig een overzicht met daarin:

  • de aangiftetijdvakken waarover u aangifte moet doen
  • de uiterste inlever- en betaaldatums van de aangifte en betaling
  • de betalingskenmerken

Als uw aangiftetijdvak wijzigt, krijgt u geen nieuw overzicht.

Herinnering per e-mail 

Wilt u per e-mail een bericht ontvangen om u eraan te herinneren dat u aangifte moet doen? Ga dan naar het beveiligde gedeelte van onze internetsite. Geef bij uw gebruikersinstellingen uw e-mailadres op en vink aan dat u een e-mailbericht wilt ontvangen. U krijgt dan van de belastingdienst een e-mail als er een nieuwe aangifte voor u klaar staat.